Verstandig medicatiegebruik

Tips voor goed gebruik van je geneesmiddel:

 • Volg steeds het advies van je arts/apotheker.
 • Bewaar dit geneesmiddel steeds in zijn originele verpakking mét de bijsluiter.
 • Lees steeds aandachtig de bijsluiter. Indien bepaalde zaken niet echt duidelijk zijn, aarzel niet om je arts of apotheker te contacteren.
 • Bewaar geneesmiddelen steeds buiten het bereik van kinderen.
 • Noteer de naam van de gebruiker op de verpakking.
 • Controleer altijd de vervaldatum van dit geneesmiddel.
 • Dit geneesmiddel mag enkel en alleen gebruikt worden door de persoon voor wie het voorgeschreven is! Geef het dus nooit door aan anderen!
 • De dosis, het moment en de duur van inname moeten altijd nageleefd worden. Neem dit geneesmiddel niet langer dan voorgeschreven, maar breek de kuur ook niet vroegtijdig af. Verminder de dosering van dit geneesmiddel ook niet op eigen houtje.
 • Meld je apotheker altijd als je geneesmiddelen zonder voorschrift (ook kruiden) haalt, dat je dit geneesmiddel gebruikt. Breng zowel je arts als apotheker op de hoogte als je bijkomende producten gebruikt. Indien iemand per ongeluk verkeerde geneesmiddelen of een te hoge dosis geneesmiddelen heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met het Antigifcentrum: 070/245.245.
 • Indien je huiduitslag krijgt of andere nevenwerkingen (zelfs als ze niet op de bijsluiter staan) ervaart, neem dan contact op met je arts of apotheker. Je apotheker staat immers altijd garant voor farmaceutische zorg ook na verstrekking van geneesmiddelen. Aarzel dus nooit om hem/haar te contacteren na aankoop van een geneesmiddel indien je dit wenst of nodig acht.
 • Indien je een andere arts of medisch specialist raadpleegt, breng hem/haar steeds op de hoogte dat je dit geneesmiddel gebruikt.

  Indien je verder nog vragen hebt bij het correct gebruik van je geneesmiddelen, kun je ons contacteren via email, ons telefonisch om raad vragen of langskomen in de apotheek.