Aegate, uw kwaliteitsgarantie

Uw kwaliteit, onze zorg!

 

1. De geneesmiddelen die je inneemt, dienen een goede kwaliteit te hebben.

Deze kwaliteit wordt gewaarborgd door de dienst voor geneesmiddelenonderzoek van de Algemene Pharmaceutische Bond. Deze dienst voert heel frequent analyse uit om te controleren of de medicatie voldoet aan de hoge wettelijke eisen.

Daarenboven is onze apotheek uitgerust met Aegate. Aegate is een uniek netwerk voor patiëntenveiligheid.

  • Wij controleren in real time of de gevraagde medicatie voor U ook veilig is. We ontvangen up-to-date informatie over vervallen, teruggeroepen, gestolen en zelfs nagemaakte geneesmiddelen.
  • Aegate verstrekt ons ook informatie over de juiste posologie, nieuwe verpakkingen en zelfs gebruikstips.

 

2. Ook niet-medicamenteuze middelen moeten kwaliteitsvol zijn. Een kwaliteit die gewaarborgd wordt door een kwaliteitslabel.

Het label waarborgt dat het product conform is aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen en beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsnormen voor gezondheidsproducten. Dit label wordt onder meer toegekend aan cosmeticaproducten en bepaalde mond- en tandhygiëneproducten.