Angiografie

Wat is een angiografie?

Een angiografie is een onderzoek waarbij er röntgenfoto’s gemaakt worden van de bloedvaten. Om de bloedvaten goed zichtbaar te maken wordt er eerst een contrastvloeistof ingespoten in de slagader. Een angiografie kan uitgevoerd worden in volgende gevallen:
 • Opsporen van vernauwingen of verstoppingen van de bloedvaten.
 • Oorzaak van een bloeding opsporen.
 • Bloedvoorziening naar een gezwel bestuderen.

Bekijk de video

Voorbereiding?

Volgende zaken moeten zeker gemeld worden bij het maken van een afspraak en vlak voor het onderzoek:
 • (vermoeden van) zwangerschap;
 • allergie voor contraststof (allergie jodium);
 • gebruikte medicatie;
 • diabetes (gebruik medicatie met Metformine);
 • aandoening aan de nieren of de schildklier;
 • ziekte van Kahler of Waldenström;
 • mastocytose.
Voor dit onderzoek moet je minimaal zes uur op voorhand nuchter zijn.
Niet roken tijdens 24 uur voorafgaande aan het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens dit onderzoek wordt er een dunne slang (katheter) via de lies of arm door een slagader naar de te onderzoeken bloedvaten geschoven. Het onderzoek verloopt volgens volgende stappen:
 • De aanprikplaats (lies of arm) wordt geschoren en ontsmet.
 • De aanprikplaats wordt plaatselijk verdoofd.
 • Er wordt een katheter ingebracht.
 • De katheter wordt opgeschoven naar de te onderzoeken bloedvaten.
 • De contrastvloeistof wordt ingespoten.
 • Er worden röntgenbeelden gemaakt. Hierbij is het belangrijk zo stil mogelijk te blijven liggen.
 • Eventueel worden er nog bijkomende onderzoeken gedaan.
 • Na het onderzoek wordt de katheter verwijderd.
 • De aanprikplaats wordt 10 à 15 minuten stevig dicht gedrukt om nabloedingen te voorkomen.
Wanneer de katheter werd aangebracht via de lies moet je 4 tot 6 uren plat blijven liggen in bed en mag je het been niet opheffen of plooien. Indien de katheter via de arm werd aangebracht, moet je deze arm 3 uur gestrekt houden.
Na het onderzoek is het belangrijk om veel water te drinken (1 tot 2 liter) om de contrastvloeistof uit het lichaam te verwijderen.

Mogelijke risico's en verwikkelingen?

Bij het inspuiten van de contrastvloeistof kan er een warm gevoel ervaren worden. Andere mogelijke symptomen die tijdens het onderzoek kunnen optreden zijn misselijkheid, het gevoel krijgen te moeten plassen en een vreemde smaak in de mond of de keel.
De contraststof kan zeer uitzonderlijk allergische reacties uitlokken. Na het onderzoek kun je in dat geval tijdelijk last hebben van niezen, jeuk, een moeilijke ademhaling en zwelling van de keel, ogen of lippen. Neem bij deze symptomen contact op met je huisarts.

In uitzonderlijke gevallen kan er een nabloeding optreden. Contacteer in dat geval onmiddellijk je huisarts of de dienst spoedgevallen.

Er kan een blauwe plek ontstaan op de aanprikplaats. Deze zal vanzelf weer verdwijnen.

Uitslag en nazorg?

De dag van het onderzoek en de dag nadien mag je niet zelf met de auto rijden. Om een nabloeding te voorkomen moet je de eerste 2 tot 3 dagen na het onderzoek rust aanhouden. De eerstvolgende week zijn volgende aandachtspunten belangrijk:
 • til geen zware lasten;
 • niet fietsen;
 • niet wrijven ter hoogte van de aanprikplaats;
 • niet persen bij toiletbezoek;
 • neem geen warm bad (douchen mag wel).
Het verslag van het onderzoek zal opgestuurd worden naar je behandelend arts. Deze zal de resultaten samen met jouw bespreken.

Zit je nog met vragen, stel ze gerust aan de verpleegkundige of aan de arts!