Naaldcontainer

Populaire productcategorieStoppen met roken
Naaldcontainer

Pennaalden en lancetten voor op de vingerprikker horen thuis bij Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Ze houden een prikrisico in voor mensen betrokken bij de afvalverwerking. Daarom moeten deze materialen verzameld worden in een goedgekeurde naaldcontainer.

Specifieke vragen?
Wat is diabetes?

Diabetes (suikerziekte in de volksmond) is een chronische, niet geneesbare aandoening. 
Bij diabetes produceert de pancreas of alvleesklier onvoldoende insuline of is het lichaam ongevoelig voor het effect van insuline. Hierdoor wordt suiker (glucose) vanuit de voeding onvoldoende opgenomen in de verschillende cellen om daar als energiebron te dienen. Daardoor stijgt de hoeveelheid glucose in het bloed (hyperglycemie) en ontstaan er verschillende klachten.

Deze ziekte komt frequent voor over de hele wereld. Het aantal nieuwe patiënten met diabetes neemt sterk toe, ook in België. Men schat dat België meer dan 450 000 diabetespatiënten telt , waarvan 80 tot 90% aan type 2-diabetes lijden. Daarnaast zouden er naar schatting nog eens zo’n 300.000 mensen zijn die de ziekte hebben, maar zich daar helemaal niet van bewust zijn. Deze mensen laten zich dus niet behandelen wat het risico op gezondheidsproblemen vergroot. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met de ziekte de komende jaren steeds groter worden. Dit omdat de vorm die het meest frequent voorkomt, nl. diabetes type II, vooral op relatief oudere leeftijd ontstaat.

Een vroegtijdige opsporing van patiënten met diabetes type 2 is dus noodzakelijk. Er wordt dan ook een gerichte screening aangeraden bij patiënten met een duidelijk verhoogd risico op diabetes type 2.

Volgende risicogroepen verdienen aandacht:

  • personen met een voorgeschiedenis van stoornissen in het bloedsuikergehalte (vb: zwangerschapsdiabetes of stress-hyperglykemie bij heelkundige ingreep);
  • personen die behandeld worden met medicatie zoals corticoïden, bepaalde neuroleptica (vb. risperdone, olanzapine), protease-inhibitoren (geneesmiddelen gebruikt bij AIDS);
  • personen die lijden aan een bepaalde aandoeningen die diabetes kunnen veroorzaken (pancreaslijden, alcoholisme);
  • personen vanaf 45 jaar bij wie diabetes type 2 bij eerstegraadsverwanten voorkomt;
  • personen vanaf 45 jaar met kenmerken van het metabool syndroom (zoals gestoorde glykemie, hoge bloeddruk, obesitas en stoornissen in vet- en cholesterolgehalte);
  • personen vanaf 65 jaar, ongeacht of er bijkomende risicofactoren zijn;
  • personen met klachten of symptomen die wijzen op diabetes type 2 (dorst, terugkerende urogenitale infecties, tekenen van diabetescomplicaties).

Lees meer

Lees minder

Naaldcontainer1 product

Vul de naaldcontainer tot aan de maximumlijn, sluit deze met het voorziene definitieve sluitdeksel af en geef de container af in het containerpark.
Niet lege insulinepatronen en voorgevulde insulinepennen, mag je terugbrengen naar je apotheker.
Lege insulinepatronen en -flesjes mogen samen met het glasafval verzameld worden.
Lege voorgevulde insulinepennen mogen bij het gewone huisvuil. Uiteraard moet de pennaald er eerst afgedraaid worden en verzameld worden in de speciaal daarvoor goedgekeurde naaldcontainer.

SHARPSAFE NAALDCONTAINER
SHARPSAFE NAALDCONTAINER
SHARPSAFE NAALDCONTAINER 3,48 € Reserveer
Toon meer productenToon minder producten
Kies uw apotheek
Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking: