Dementie

Dementie

Er bestaan vier soorten dementie en de ziekte kent een wisselend verloop. Verzorgers worden op de proef gesteld, het is immers moeilijk wanneer je de vaardigheden van een geliefde ziet afnemen. De fysieke last neemt toe, je kunt hem of haar op een gegeven moment niet meer alleen laten.

Specifieke vragen?
Welke zijn de symptomen?

De klachten die optreden hebben te maken met het denken, de taal en de waarneming. Mede als gevolg van deze klachten veranderen het gedrag en de stemming. Afhankelijk van de vorm van dementie, kunnen bepaalde klachten meer op de voorgrond treden dan andere.  

Verandering in het denken

 • vergeetachtigheid;
 • taalproblemen;
 • problemen met logisch denken en rekenen;
 • Moeite om voorwerpen te herkennen;
 • oriëntatieproblemen;
 • moeite om handelingen doelgericht uit te voeren.

Verandering van gedrag

Het gedrag verandert onder meer door een veranderde beleving. Angst speelt een belangrijk rol.

 • niet meer stil kunnen zitten, vooral ’s nachts onrustig zijn (zwerven);
 • agressief worden;
 • dingen verzamelen of steeds handelingen of zinnen herhalen;
 • ongepast gedrag: grof zijn, bezoek weg sturen,… .

Gedragsproblemen kunnen erger worden door de manier waarop de omgeving op het gedrag reageert. Door negatief te reageren of het gedrag proberen te corrigeren, wordt het vaak alleen maar erger.

Verandering van stemming

In het begin kan het gaan om kleine veranderingen in de stemming, zoals minder actief, minder spontaan of onverschilliger zijn. Later zijn veranderingen meer uitgesproken. De stemming kan sterk verschillen per persoon en kan van het ene op het andere moment omslaan.

 • depressie;
 • ongewone uitbundigheid;
 • angstig worden, zich terugtrekken;
 • woedeaanvallen, snel geïrriteerd zijn.

Lees meer

Lees minder

Er zijn momenteel geen beschikbare producten gevonden voor deze categorie!
Contactformulier
Kies uw apotheek
Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     

Blog: Moeilijk gedrag bij Dementie
Medicatie tegen Alzheimer?