Dag van de Mensenrechten

6/12/2021: Dag van de Mensenrechten
Een mooi bezinningsmoment om stil te staan bij onze mensenrechten.

Op 10 december is het jaarlijks de Internationale Dag van de Mensenrechten. Deze dag viert de verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 na Wereldoorlog II werd opgetekend door de Verenigde Naties. Overkoepelde activistische organisaties ijveren sindsdien voor de bescherming, het behoud en de bekrachtiging van deze universele mensenrechten in samenwerking met de internationale politiek en diplomatiek. 10 december staat dus in het teken van viering en actie: de Verklaring wordt gevierd, er worden wereldwijd verschillende manifestaties op poten gezet én er wordt kritisch gekeken naar waar er in onze hedendaagse maatschappij actie gevoerd kan (of moet) worden in functie van Mensenrechten. 

Mensenrechten kunnen tegenwoordig in onze drukke en algemeen welvarende maatschappij een vanzelfsprekendheid lijken, of ze zijn simpelweg een gegeven waar we amper of niet bij stilstaan. De Verklaring is echter nog geen 80 jaar oud en is de vrucht van erg veel menselijke inspanningen en leed. De verjaardag van de Verklaring biedt een mooi bezinningsmoment om stil te staan bij onze mensenrechten, hun bescherming, en daarmee samenhangend ons menselijk welzijn. 

Wie meer informatie, geschiedenis of details te weten wil komen over deze dag, en waarom ze nog steeds relevant en actueel is, verwijzen we graag door naar de websites van Amnesty International en de Liga voor Mensenrechten