Algemeen geneesmiddelentekort

16/05/2022: Algemeen geneesmiddelentekort
Wij zoeken een oplossing voor u

Al geruime tijd nemen wij en andere apothekers een steeds groeiend tekort aan geneesmiddelen waar. Het tekort treft geneesmiddelen van alle soorten. Dit is een onrustwekkende trend; het meeste nog voor u, als patiënt. De precieze oorzaak van dit algemene tekort is niet definitief vast te stellen: de gevolgen van de coronacrisis laten zich nog altijd voelen, en alsook de gevolgen van de huidige geopolitieke (conflict)situaties in Europa en daarbuiten.

Wat de oorzaak ook moge zijn, weet dat wij, als apothekersteam en zorgverleners, voor u blijven klaarstaan. Sommige tekorten zijn van langere duur, andere van eerder korte. Hoe dan ook gaan wij steeds voor u en met u op zoek naar een oplossing. Ofwel zoeken we een volwaardig en gelijkwaardig alternatief geneesmiddel dat wel beschikbaar is, ofwel zoeken we naar het afwezige geneesmiddel in kwestie in het buitenland. Voor die laatste optie is er wel een ondertekend document van uw huisarts nodig, maar daarover geven we u graag persoonlijk meer duiding (telefonisch, of in de apotheek zelf).

U mag ons altijd contacteren met uw vragen of noden. We blijven voor u klaar staan, en in onzekere en zorgelijke tijden des te meer